Платформа за електронно обучение за Бизнеса

 

Платформи за електронно обучение за университети, колежи и бизнес компании, чрез който да намалите разходите за обучeние и да повишите ефективността на обучителните ви програми.

Ние от Парадокс Интерактив ООД, можем да оптимизираме процесите на обучение в корпорациите, които доказано въздействат пряко върху печалбите и удовлетвореността на клиентите. Предлаганите от Парадокс Интерактив платформи за електронно дистанционно обучение (Learning managemet systems - LMS) се използват в редица средни и големи компании с голям успех.

Чрез платформата за електронно обучение не само можете да повишите квалификацията на вашите служители, но и ще имате възможност за глобално разширяване на дейността с различни вериги, партньори, доставчици, франчайзополучатели както и разпръснати офиси по територията на цялата страна и чужбина. Така ще намалите до минимум грешките по време на работните процеси, ще намали разходите за обучение и разпространение на корпоративни правила, процедури и новини и ще даде възможност за безпроблемно обучение и повишаване на квалификацията на вашите служители.

Продуктите за електронно обучение предлагани от Парадокс Интерактив ООД имат редица възможности като различни нива на достъп, средства за синхронна и асинхронна комуникация, автоматизирани тестове с непосредствена обратна връзка, виртуална класна стая, обучение на групи, HR досие, което интегрира резултатите от всички обучителни ресурси (тестове, практически задачи, касуси и т.н), интегриране на съдържание от външни източници както и възможност за мобилен достъп до обучителните курсове, което многократно ускорява процеса на обучение.

 bbb-overview-bg

Често собственици на фирми, мениджъри по човешките ресурси, изпълнителни директори и други висши мениджъри, подценяват ползата от осигуряване на възможности за електронно обучение за своите служители. Но намалените разходи за обучение (без разходи за командировки, наем на зали, настаняване и т.н), спестяването на време и минималната загуба на продуктивност от обучението на служителите е успешен ход за всеки бизнес.

Например, създаването на специализиран бизнес курс за обучение на нови служители може да намали драстично времето и разходите, свързани с ориентиране и обучение на служителите. При използването на електронно обучение отпада нуждата от обучаващ персонал, дава се постоянна възможност на служителите за обучение и проверка на знанията, както и се спестяват разходи от командировки при големите компании с офиси в цялата страна.

Вместо компаниите да организират регулярни обучения и да наемат експерти, могат просто да вземат инициативата като изградят специализирани обучителни курсове за служителите си само веднъж. Така чрез индивидуален достъп на служителите до системата за електронно обучение компаниите имат възможност да спестят огромно количество време и разходи за обучение на служителите си.

Дори в случайте когато обучителните курсове се налага да се  актуализират, се изискват минимални усилия, за да се направят промени.

Системата за  електронно обучение не е предназначена само за нови служители. Чрез нея става възможно разспространението на вътрешно - корпоративни съобщения (новини, процедури, правила, информация за нови продукти и услуги и т.н) предназначении за всички служители. Така до всеки служител стига едно и също послание, като по този начин се гарантира правилното му разбиране от всички.

Много служители възприемат по-добре когато се обучават онлайн. Изследванията сочат, че чрез е-обучението служителят може лесно да отдели толкова време, колкото му е необходимо за да възприеме информацията, без тя да бъде "забравена" още на обучителния семинар, или да бъде грешно възприета от срам, свързан със задаване на въпроси пред колеги. Това означава, че онлайн обучението е с по-висок процент на ефективност. Благодарение на системите за онлайн обучение, служителите се обучават със собствено темпо и във време и място удобно за тях самите.

 training

За предоставяне възможност за различни обучителни курсове за служителите, бизнеса използва технологии, чрез които намаляват разходите и повишават ефективността. Този тип системи са много по-ефективни защото позволяват курса да се създаде веднъж за многократно използване вместо да се организира многократно "лице-в-лице".

В допълнение, служителите имат достъп до курсове, за които по-рано е трябвало да пътуват, с което биват генерирани значителни разходи и загуба на време. С помоща на електронното обучение разходите за скъпи хотели, коли под наем или разходите за гориво вече могат да бъдат намалени драстично. Онлайн обучението, разбира се, не може напълно да измести живите обучителни сесии, тъй като социалния контакти и някои трейнинг концепции изискват конвенционално обучение, но основната част по доставянето на учебното съдържание и атестирането могат изцяло за бъдат автоматизирани и изнесени онлайн.

Обучения за обслужване на клиенти, счетоводни практики и актуализации, интернет или международен маркетинг, софтуерни умения или безопасност при работа на служителите могат да бъдат 24/7 достъпни, чрез онлайн обучителна платформа. Имате възможност за създаване на безброй специализирани курсове за вашите служители.

Онлайн обучението предлага на служителите ви гъвкавост, като ви позволява да планирате обучението им в техните най-малко продуктивни или по-малко натоварени часове от работната седмица. По този начин компанията получава още по-добра възвръщаемост на инвестициите си за обучение, като това е добре както за служителите, така и за бизнеса.

Е-обучението е разходно-ефективена, гъвкава алтернатива за обучение на служителите. Фирмите могат да се възползват от този метод на обучение като спестят време и финансов ресурс както и да предоставят възможност на слуителите си да се запознаят с необходимата работа и да развият свойте умения.

Ценообразуване на електронното обучение

Платформите за електронно обучение не са универсални. Важно е да се анализира целта, аудиторията, както и сложността на проекта преди да се определи цената на проекта. Ние разполагаме със сериозен опит при разработването и поддръжката на системи за електронното обучение.

Свържете се с нас днес и нашите консултанти ще ви помогнат да планирате своя проект за електронно обучение.