Проекти

 
eu 03 02

 

На дата 17.11.2020 г. на ПАРАДОКС ИНТЕРАКТИВ ООД беше издаден ваучер на стойност 20 000.00 лв. по процедура BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)” за одобрен проект BG16RFOP002-2.083-0201 „Инсталиране, внедряване и интеграция на ERP модул със CRM и BI към съществуващата система за оперативно управление на проекти в ПАРАДОКС ИНТЕРАКТИВ ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.083 “ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)” съгласно Ваучер тип 2 група 2.

Начало на проекта: 17.11.2020 г.
Край на проекта: 17.02.2021 г.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”.